Kręgi na Wodzie

Samobójstwo, często porównywane jest do kamienia rzuconego do wody, który pozostawia po sobie kręgi. Podobnie jest w sytuacji śmierci samobójczej, która pozastawia po sobie niezrozumienie, żałobę, smutek, który dotyka wiele osób. Mówiąc o samobójstwie zatrzymujemy się w pierwszym rzędzie przy osobie, która targnęła się na własne życie, warto jednak pamiętać, że owe kręgi dotykają w równym stopniu także rodziców, najbliższą rodzinę, znajomych, przyjaciół, a w końcu także środowisko, w którym dana osoba żyła i funkcjonowała każdego dnia. Ważnym jest zwrócenie uwagi na konieczność pomocy rodzinie w obliczu dobrowolnej śmierci jednego z jej członków. Skupiając się na powodach i cierpieniu samobójcy nie zastanawiamy się, co czują jego najbliższy. (K. Krysińska. Żałoba po śmierci samobójczej)

Celem programu KRĘGI NA WODZIE – WIDZĘ-ROZUMIEM-DZIAŁAM. Profilaktyka samobójstw realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni jest stworzenie systemu wsparcia dla rodzin i osób doświadczających problemów suicydologicznych. System wsparcia zakłada stworzenie koalicji: policji, służb medycznych, pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów i psychologów, osób duchownych  współpracujących na rzecz osób z problemem suicydologicznym, która będzie służyła wymianie doświadczeń ale również stanie się elementem edukacyjnym. W ramach tworzonego systemu wsparcia, osoby potrzebujące wsparcia będą miały możliwość korzystania z terapii i grup wsparcia osobom i rodzinom z problemem suicydologicznym, ale również osobom i  rodzinom przeżywającym żałobę po śmierci samobójczej. System wsparcia to również działania profilaktyczne kierowane do młodzieży, rodziców i wszystkich służb pracujących na rzecz drugiego człowieka. Dzięki temu będzie można  łamać stereotypy oraz podnosić świadomość społeczną i wyposażyć każdego z nas  w umiejętność zauważenia i wsparcia osoby czy rodziny borykającej się z problemem suicydologicznym. Należy bowiem zaznaczyć że najefektywniejszym systemem wsparcia  są najbliżsi, przyjaciele, znajomi oczywiście z profesjonalnym wsparciem instytucji pomocowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

W ramach projektu przygotowane zostały szczegółowe informacje na temat naszych działań oraz form wsparcia. Kliknij na interesującą Cię sekcję, aby dowiedzieć się więcej.