Koalicja ds. przeciwdzialania uzależnieniom

Gdyńska Koalicja na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom została powołana w celu realizacji dwóch programów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym. Naszym celem jest wspólne pomaganie Gdynianom w problemach, ale także działać profilaktycznie – to między innymi dlatego wspieramy edukację, nauczycieli, wychowanie i różne inne aktywności, które przyczyniają się do świadomego wybierania zdrowego trybu życia.

Ważna jest dla nas współpraca: działając wspólnie zyskujemy o wiele więcej, niż tylko sumę możliwości wszystkich koalicjantów. Współpracują z nami:

a) Gdyńskie Centrum Zdrowia

b) SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,

c) NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego,

d) Ośrodek Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem”,

e) podmioty lecznicze,

f) placówki edukacji,

g) Komenda Miejskiej Policji,

h) Straż Miejska,

i) Pomorskie Centrum Toksykologii,

j) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

k) Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”,

l) Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

m) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji,

n) Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,

o) Zespół Kuratorów Rodzinnych i Zespół Kuratorów dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Gdyni

p) organizacje pozarządowe,

r) rady dzielnic.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości pracy i trafności działań, wspólnie tworzymy grupy projektowe, skupiające się na konkretnych wydarzeniach i inicjatywach.

Jednocześnie pozostajemy otwarci na współprace. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych udzielaniem wsparcia i promocji zdrowego życia, wolnego od uzależnień.