Forum Liderów Profilaktyki

Forum Liderów Profilaktyki to cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych. Kwalifikacja do uczestnictwa to jednoczesne zaproszenie do uczestnictwa grupy specjalistów, którzy podczas wszystkich spotkań nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale także wymieniają się swoimi doświadczeniami i inspiracjami.

Formuła warsztatów: 8 spotkań (raz w miesiącu; październik 2022 – maj 2023)

Nasze warsztaty podzieliliśmy na dwie grupy:

  • wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w  gdyńskich szkołach podstawowych (od klas IV) oraz ponadpodstawowych;
  • wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w  gdyńskich przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej.

Dla każdej z grup przygotowaliśmy tematy dostosowane do wieku uczniów na danym etapie edukacji.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem portalu Zdrowa Gdynia, najnowsze można znaleźć w aktualnych wpisach oraz na stronie Facebook Działu Profilaktyki OPiTU.