Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – zapisy

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie z programu rekomendowanego “Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. Szkolenie odbędzie się online w dniach: 23 i 25 marca 2021 w godz. 16:00-19:00 oraz 27 marca 2021 w godz. 9:00 – 13:30.

Link do zapisów

UWAGA: po wypełnieniu kwestionariusza online, należy także przesłać skan karty zgłoszeniowej (link do pobrania tejże znajduje się w kwestionariuszu online)

Zgłaszać się można do 21 lutego 2021.

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat, toteż osoby zgłaszające się na szkolenie powinny być nauczycielami / pedagogami / psychologami / wychowawcami ze szkół podstawowych oraz innych instytucji opiekuńczych / wychowawczych organizujących zajęcia tegoż typu dla dzieci we wskazanym wieku.

Informacje dodatkowe w kwestionariuszu online.

Organizator: Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.

Zapraszamy

Piotr Prósinowski

doktor nauk społecznych, pedagog, specjalista ds. profilaktyki OPiTU, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wychowania, kultury i edukacyjnej funkcji gier wideo. Współautor książki "Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo". W jego zainteresowaniach mieszą się także kultura popularna, literatura dziecięca / młodzieżowa oraz formy kreatywnego spędzania czasu przez młodzież.

Możesz również polubić…

Skip to content