Bezpłatna oferta wsparcia

Czekaliśmy na wrzesień, bo wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszają nasze nowe (choć już znane) działania. I, oczywiście, swoim trybem działa nasza stała oferta. Co przed nami (i Wami)?


NAJBLIŻSZE WYDARZENIA                          


Forum Liderów Profilaktyki

Dla kogo?

Grupa 1 – wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy pracujący w przedszkolach i klasach I-III

Grupa 2 – wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy pracujący w klasach IV-VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych

Co? Cykl warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

Szczegółowy program wraz z terminami: https://zdrowagdynia.pl/2022/08/29/ruszyly-zapisy-do-udzialu-w-forum-liderow-profilaktyki-2022-2023/

Rekrutacja do udziału w Forum trwa do 11 września 2022r. poprzez wypełnienie formularza: https://zdrowagdynia.pl/2022/08/29/ruszyly-zapisy-do-udzialu-w-forum-liderow-profilaktyki-2022-2023/


XIV SEMINARIUM OPiTU „Relacje w konflikcie”

Dla kogo? nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni

Co? Tematyka Seminarium opracowana została z myślą o współczesnych wyzwaniach profilaktyki zdrowia psychicznego i uzależnień. Treści zostały przygotowane w intencji wspierania dzieci i nauczycieli w radzeniu sobie z problemami, które narosły w czasie pandemii COVID-19 oraz trwania konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Stąd tytuł tegorocznej edycji wydarzenia – „Relacje w konflikcie”.

Obszary poruszane podczas wydarzenia oscylować będą wokół: zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, współczesnych strategii wychowawczych, przemocy symbolicznej, wspierania rozwoju psychospołecznego dzieci z deficytami i/lub znaczącym doświadczeniem rozwojowym, tworzenia „koalicji na rzecz dziecka” w środowisku szkolnym i rodzinnym, problematyki powinności wśród nauczycieli oraz narzędziom profilaktyki uzależnień od substancji.

Do przeprowadzenia wszystkich wykładów i warsztatów zaproszeni zostali specjaliści we wskazanych powyżej obszarach.

Szczegółowy program wydarzenia ukaże się 19 września br.

Kiedy? 26 października 2022

Rekrutacja do udziału w Seminarium rozpocznie się 19 września br. na stronie https://zdrowagdynia.pl/


STAŁA OFERTA


Poradzimy w cyfrowym świecie

Co? Konsultacje w triadzie specjalista – rodzic – dziecko

Dla kogo? dzieci w wieku 6-12 lat, które nadużywają mediów ekranowych

Szczegółowe informacje: https://poradzimy.net/nasza-oferta/

Kiedy? Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym – telefonicznie 518 014 959


Poradzimy z substancjami psychoaktywnymi

Co? Indywidualne konsultacje dla młodzieży

Dla kogo? młodzież w wieku 13-15 lat eksperymentująca z substancjami psychoaktywnymi

Szczegółowe informacje: https://poradzimy.net/nasza-oferta-2/

Kiedy? Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym – telefonicznie 518 014 959


Fred Goes Net

Co? Warsztaty dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi poprzedzone jednorazową konsultacją kwalifikującą do udziału w programie

Szczegółowe informacje: https://zdrowagdynia.pl/2022/09/01/warsztaty-dla-mlodziezy-eksperymentujacej-z-substancjami-psychoaktywnymi/

Dla kogo? młodzież w wieku 16-19 lat

Kiedy? Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym – telefonicznie 518 014 959

Małgorzata Woźna

Specjalista ds. profilaktyki uzależnień OPiTU, psycholog, w trakcie studiów psychoterapeutycznych w nurcie integracyjnym. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi, prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. z obszaru wspierania rodziców i opiekunów w rozwoju kompetencji wychowawczych.

Możesz również polubić…