Seminarium OPiTU

Seminarium Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, to coroczne wydarzenie o charakterze konferencyjnym. To okazja do spotkania się nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, ale także specjalistów z obszaru pomocy społecznej oraz lokalnych liderów kształtujących gdyńską sieć wsparcia.

Uczestnikom oferowane są:

  • wykłady dotyczące aktualnych zagadnień i fenomenów, zapewniające teoretyczną podstawę do budowania adekwatnej oraz kompleksowej oferty wychowawczej i edukacyjnej;
  • warsztaty, których celem jest zaopatrzenie uczestników w niezbędne narzędzia pracy profilaktycznej i wychowawczej, przygotowanych z myślą o różnorodnych odbiorcach i potrzebach;
  • czas na rozmowy, wymianę doświadczeń oraz lepsze poznanie innych specjalistów.

Seminarium OPiTU organizowane jest bez przerwy od 2008 roku. Wydarzenie odbywa się zazwyczaj na przełomie października i listopada.

Zapraszamy Was do wspólnego działania i tworzenia dobrej profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Skip to content