Formy wsparcia

W ramach projektu zostali powołani asystenci rodziny z problemem suicydologicznym, osoby  te zostały przygotowane merytorycznie do podjęcia natychmiastowej pracy z rodziną, w której doszło do próby samobójczej, zarówno udanej jak i nieudanej. Asystent to osoba  będąca w kontakcie z rodziną  bezpośrednio po zdarzeniu, dająca wsparcie i towarzysząca w najtrudniejszych momentach życia rodziny, pomocna w załatwianiu podstawowych spraw. Asystent, w razie potrzeby, będzie miał możliwość skierowania rodziny do odpowiednich specjalistów: lekarza psychiatry dla osób dorosłych, lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży, psychologa interwenta, psychoterapeuty rodzinnego, psychotraumatologa, prawnika lub osoby duchownej.

Więcej informacji o asystencie rodziny z problemem suicydologicznym można uzyskać u koordynatorów projektu:

Anna Andrzejewska-Cioch, T: 789 294 073

Barbara Szymoniak- Wawrzyk, T: 789 294 093

W ramach projektu Kręgi na wodzie – Widzę- Rozumiem- Działam funkcjonują dwie grupy wsparcia dla rodzin i osób bliskich, których dotknęła śmierć samobójcza lub dokonana próba samobójcza

Obie grupy spotykają się  w Centrum Aktywności Rodziny ( ul. Świętojańska 1).

Grupa wsparcia dla rodzin, które doświadczyły śmierci samobójczej, spotykać się będzie w 1. czwartek miesiąca o godz. 18.00 

Grupa wsparcia dla rodzin osób po próbach samobójczych spotykać się będzie w 3. czwartek miesiąca o godz. 18.00 

W okresie pandemii można również dołączyć online po bliższe informacje zapraszamy do koordynatorów projektu

Anna Andrzejewska-Cioch, T: 789 294 073

Barbara Szymoniak- Wawrzyk, T: 789 294 093

Skip to content