Grupy projektowe

Działania koalicji można nazwać wielopłaszczyznowymi, dlatego w celu organizacji pracy, poza działaniami ogólnymi, stworzone zostały trzy odrębne zespoły nazywane grupami roboczymi. Są to:

  • Grupa „Diagnoza Zjawiska Uzależnienia”

Jest to grupa zajmująca się opracowaniem badania, którego celem jest sprawdzenie stanu wiedzy na temat uzależnienia, ze szczególnym wyznaczeniem takiego zjawiska jak współuzależnienie. Zebranie takich materiałów nie tylko pomoże lepiej sprecyzować przyszłe cele, badania i ofertę pomocy, ale także wskaże jakie zagadnienia związane z tymi problemami wymagają szczególnego zainteresowania ze strony wszystkich specjalistów.

Lider: Edyta Sinacka-Kubik

  • Grupa „Gdyński Program Profilaktyczny – B@dź w Relacji”

Grupa ta ma na celu opracowanie i poprowadzenie pilotażu gdyńskiego programu profilaktycznego z obszaru zachowań ryzykownych, uzależnień, ale także wspierania i edukowania o tak zwanych czynnikach chroniących. Profilaktyka w wydaniu gdyńskiego programu ma mieć charakter pozytywny, wspierający, informujący, a także inspirujący – zwłaszcza do zdrowego życia.

Lider: Aleksandra Dymowska

  • Grupa „Powszechność Informacji”

Celem grupy jest rozpowszechnianie informacji o różnych formach wsparcia, o programach profilaktycznych, różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach. Tworzy także przestrzeń do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin. Jednym ze szczególnych zadań tej grupy jest organizacja tak zwanego Tygodnia Profilaktyki Uzależnień, czyli ważnej kampanii społecznej skupiającej się właśnie na stwarzaniu przestrzeni do rozmów o zdrowiu i profilaktyce, ale także do własnego rozwoju oraz – w razie pojawienia się problemów – poszukiwania pomocy.  

Liderzy: Aleksandra Rusak, Piotr Prósinowski