Niepokojący trend wśród młodzieży

Dział Profilaktyki OPiTU cyklicznie realizuje Fred Goes Net, program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 15-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, mefedron) i doświadczają związanych z tym problemów. W zeszłym roku nasi specjaliści zrealizowali 4 pełne cykle programu, a  obecnie prowadzą nabór na kolejną grupę, która rozpocznie się w lutym 2024.

Bazując na naszym doświadczeniu w prowadzeniu grup dla młodzieży, śmiało możemy stwierdzić, że wiek inicjacji substancyjnej zdecydowanie się obniża.  Potwierdzają to lokalne, ogólnopolskie i europejskie badania.  Jeszcze 3 lata temu stosunkowo często młodzież sięgała po mefedron w okolicach 15 roku życia, dzisiaj, coraz częściej zdarza się że jest to 12-13 rok życia.

Z  naszych wywiadów z młodzieżą wynika, że dwiema najczęściej używanymi przez młodzież substancjami zaraz po alkoholu i nikotynie są marihuana  i mefedron.  

Mefedron to bardzo niebezpieczny narkotyk. Uzależnia w stosunkowo krótkim czasie, w rezultacie czego trudno jest powtrzymać się przed sięgnięciem po kolejną dawkę. Narkotyki pobudzają układ nagrody w mózgu m.in.  poprzez wydzielanie dopaminy (hormonu przyjemności). Użytkownik mefedronu wpada w pułapkę, mózg chce jeszcze więcej i więcej, rośnie  więc zapotrzebowanie na stymulację poprzez substancje psychoaktywne.

Zaprzestanie używania substancji psychoaktywnych to trudny proces, który wymaga stałej motywacji oraz gotowości do akceptowania nieprzyjemnych emocji, które wynikają z reakcji organizmu na odstawienie.
W procesie tym może pomóc wsparcie specjalisty, który będzie towarzyszył i pomagał radzić sobie z trudnościami.

 Co robić jeśli podejrzewamy, że osoba bliska korzysta z mefedronu?

Jeśli osoba przyjmująca jest w wieku do 15 roku życia, można ją zgłosić do programu Poradzimy, realizowanego przez Dział Profilaktyki OPiTU (kliknij, by dowiedzieć się więcej).

Jeśli osoba jest w wieku 15-18 lat, odpowiedni może okazać się program FreD Goes Net. Jest to program wczesnej interwencji dla nastolatków eksperymentujących z różnymi substancjami (kliknij, by dowiedzieć się więcej).

W przypadku, gdy korzystanie z mefedronu wykracza poza eksperymentowanie najefektywniejsza będzie odpowiednia diagnoza i wprowadzenie terapii uzależnień. Taką ofertę można uzyskać między innymi w Poradni Leczenia Uzależnień (bezpłatnie, od 15 roku życia – kliknij, by dowiedzieć się więcej) lub np. w gabinetach prywatnych.

Marta Konieczka

Specjalista ds. profilaktyki, Mediator, Instruktor Terapii Uzależnień. Realizator rekomendowanego programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz programu Fred Goes Net. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z osobami w kryzysie psychicznym oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Możesz również polubić…