Dorośli po drugiej stronie ławki – Szkoła dla rodziców i wychowawców

W listopadzie mieliśmy przyjemność obwieścić absolwentami „Szkoły dla rodziców
i wychowawców” kolejną grupę niezwykle zaangażowanych rodziców. Jest to doskonała okazja do podsumowania ciężkiej pracy wykonanej przez rodziców w trakcie trwania programu oraz refleksji nad samą konstrukcją programu.

Szkoła dla rodziców to cykl 10 spotkań grupowych, podczas których poruszane są najważniejsze z obszarów wychowania oraz nawiązywania bliższych relacji z dziećmi. Są one objęte rekomendacją od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie KBPN i PARPA to Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji jako skuteczny w zmienianiu relacji z dziećmi. Ponawiane badania niezmiennie wskazują, że uczestnicy oceniają je jako efektywne (https://www.ore.edu.pl/2010/05/ewaluacja-72607421/).

Co powoduje, że jednak program ten, mimo zmieniających się czasów w dalszym ciągu jest skuteczny? Wszakże wychowanie jest procesem zależnym jedynie od „wychowawcy”. Jego kierunek wyznaczają normy, tradycje, wartości oraz postawy rodziców i wychowawców. Niemożliwym wydaje się, więc stworzenie jednej „właściwej recepty” na wychowanie.

Zajęcia mają formę grupową, dzięki której istnieje możliwość wymiany doświadczeń, zmiany perspektywy oraz postaw rodzicielskich. Regularność spotkań daje możliwość omawiania zmian zachodzących w rodzinie w zaciszu domu. Zdarza się, że uczestnicy z niecierpliwością dopytują siebie wzajemnie o sprawy domowe lub czekają na spotkanie by móc podzielić się z grupą efektem działań. Niespodziewanie współdzielenie się swoimi problemami z nieznaną dotychczas grupą może zaskutkować powstaniem nowego systemu wsparcia.

Uczestnicy mają okazje uczyć się od siebie wzajemnie i korzystać z wiedzy u źródeł, czyli grupy. Ostatecznie jednak to wybór każdego poszczególnego rodzica co będzie wdrażać w swoim życiu. To właśnie leży u podstaw skuteczności „Szkoły…”. Nie narzucając i nie forsując rozwiązań, a inspirując do zmiany podejście lub poszerzenia sposobów patrzenia na problem – szkoła zachęca do pozytywnych zmian.

Zakończona w ostatnim czasie grupa była tego świetnym przykładem. W procesie rekrutacji pojawiły się obawy kandydatów do programu o to czy rodzice przedszkolaków oraz rodzice nastolatków mogą równie skorzystać na uczestnictwie. Ze zdziwieniem uczestnicy odkryli, że faktycznie zagadnienia programu są na tyle uniwersalne, że dotyczą każdego z rodziców. Z zajęć na zajęcia jako prowadzące coraz częściej miałyśmy okazje obserwować etapy budowania się zażyłości wśród uczestników. Niemal od przysłowiowego „progu” spontanicznie pojawiały się hasła takie jak: „musze Wam to powiedzieć…, co się dalej zadziało…, jak tam sprawa z…”. Podczas kilku z ostatnich spotkań pojawił się smutek związany ze zbliżającym się zakończeniem cyklu. Uczestnicy żegnali się mówiąc, że będzie im grupy brakować. A my życzymy dużej odwagi oraz wyrozumiałości dla siebie w tym niełatwym zadaniu jakie stoi przed rodzicami.

Agata Szpuła

Specjalistka ds. profilaktyki uzależnień, psycholog z doświadczeniem w pracy z młodzieżą w kryzysach psychicznych. W jej zainteresowania wpisują się praca systemowa z rodziną oraz ekologia.

Możesz również polubić…