XV Seminarium OPiTU – zapisy

Zapraszamy do uczestnictwa w XV Seminarium Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Tytuł tegorocznej edycji to:

Jak co roku, zapraszamy wszystkich gdyńskich psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Podczas tegorocznej edycji skupimy się na takiej profilaktyce uzależnień i zachowań ryzykownych, którą można wprowadzać już od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Ten rok jest dla nas szczególny, gdyż jako Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni obchodzimy swoje XXV-lecie.

Część plenarna obejmuje trzy wykłady: 

  • “Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci w edukacji wczesnoszkolnej – jak do tego podejść holistycznie?”, dr Agnieszka Zielonka,
  • “Dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi w grupie rówieśniczej w klasie – wzajemne interakcje, rola rodziców i nauczycieli”, dr Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek,
  • “Edukacja włączająca, czyli o współdzieleniu, współpracy i współodpowiedzialności”, mgr Zofia Lisiecka.

Po części plenarnej, rozpocznie się cześć warsztatowa. W tym roku uczestnicy mogą zapisywać się na warsztaty: 

  • “Jak wspomagać proces integracji i adaptacji dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w grupie klasowej”, dr Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek,
  • “Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci w edukacji wczesnoszkolnej – jak nauczyć dzieci aktywnego i zdrowego wyrażania emocji?”, Dr Agnieszka Zielonka,
  • “Jak tworzyć szkoły i klasy w których ludziom jest dobrze i mogą rozkwitać?”, Mgr Zofia Lisiecka,
  • “Rozmawiać czy nie rozmawiać? Jak realizować profilaktykę uzależnień w klasach wczesnoszkolnych”, Mgr Katarzyna Abramowicz.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Dla kogo: Dla gdyńskich specjalistów – warunkiem jest praca w gdyńskiej instytucji edukacyjnej, wychowawczej lub tworzącej ofertę wsparcia dla mieszkańców Gdyni.

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Budynek II (Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia)

Termin: 10.10.2023

Koszt: Wydarzenie jest bezpłatne.

Kliknij, aby zobaczyć pełen plan wydarzenia.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta – Wojciecha Szczurka.

Piotr Prósinowski

doktor nauk społecznych, pedagog, specjalista ds. profilaktyki OPiTU, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wychowania, kultury i edukacyjnej funkcji gier wideo. Współautor książki "Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo". W jego zainteresowaniach mieszą się także kultura popularna, literatura dziecięca / młodzieżowa oraz formy kreatywnego spędzania czasu przez młodzież.

Możesz również polubić…