Ruszyły zapisy do udziału w Forum Liderów Profilaktyki OPiTU

Zapraszamy na warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci  i młodzieży organizowane przez Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Formuła warsztatów: 8 spotkań (raz w miesiącu; październik 2023 – maj 2024) w godz. 9.00-12.30 obejmujących część warsztatową i omówienie przypadków dostosowanych do tematu spotkania.

Nasze warsztaty podzieliliśmy na dwie grupy:

 • wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w  gdyńskich szkołach podstawowych (od klas IV) oraz ponadpodstawowych – to już V edycja Forum;
 • wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w  gdyńskich przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej – III edycja Forum.

Dla każdej z grup przygotowaliśmy tematy dostosowane do wieku uczniów na danym etapie edukacji.

Zapisy do udziału w Forum Liderów Profilaktyki dla obu grup trwają do 11 września 2023.

Liczba miejsc w obu grupach jest ograniczona. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Forum Liderów Profilaktyki jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Na tegoroczne Forum zapisywać się mogą specjaliści, którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach.

ZAPISY DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW PRACUJĄCYCH W  GDYŃSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (OD KLAS IV) ORAZ PONADPODSTAWOWYCH

Tematyka warsztatów:

 • Mózg nastolatka a uzależnienia (03.10.2023)
 • Trening Zastępowania Agresji. (07.11.2023)
 • Rozwój psychoseksualny nastolatka. (05.12.2023)
 • Interwencja w kryzysie suicydalnym – praca z zespołem klasowym. (09.01.2024)
 • Refleksja jako narzędzie profilaktyczne. (20.02.2024)
 • Porozumienie bez przemocy – język żyrafy. (05.03.2024)
 • Konteksty rozwojowe uczniów (deficyty, tożsamość, przemoc).(09.04.2024)
 • Gry – jak? Kiedy? Gdzie? Edukacja i wychowanie (07.05.2024)

ZAPISY DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW PRACUJĄCYCH W  GDYŃSKICH PRZEDSZKOLACH I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Tematyka warsztatów:

 • Konflikt jako okazja do współpracy. (24.10.2023)
 • Dziecko z diagnozą- jak przygotować grupę dzieci i rodziców. (21.11.2023)
 • Trening Zastępowania Agresji. (12.12.2023)
 • Metoda: Kids’Skills – jako narzędzie w profilaktyce zdrowia psychicznego. (23.01.2024)
 • Metoda: Kids’Skills – jako narzędzie w profilaktyce zdrowia psychicznego. (27.02.2024)
 • Psychoseksualność dzieci młodszych- co jest normą a na co zwrócić uwagę? (19.03.2024)
 • Rezyliencja – jak budować prężność psychiczną dziecka. (23.04.2024)
 • Gry wideo a młodsze dzieci – Kiedy? Gdzie? Jak się przygotować do obecności dziecka w kulturze cyfrowej?(21.05.2024)

Marta Konieczka

Specjalista ds. profilaktyki, Mediator, Instruktor Terapii Uzależnień. Realizator rekomendowanego programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz programu Fred Goes Net. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z osobami w kryzysie psychicznym oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

 1. 28 sierpnia, 2023

  […] UWAGA: zapisy ruszyły! Znaleźć je można pod tym linkiem. […]

Skip to content