KCPU-wyniki badania używania substancji psychoaktywnych przez młodzież

Od 2003 roku Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU)1 realizuje wspólnie z Fundacją CBOS badania uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (18-19 lat). W badaniu z 2021 roku wzięło udział ponad 1500 uczniów (N=1531). Pomiar został przeprowadzony za pomocą ankiety audytoryjnej. Wyniki pomiaru z końca 2021 roku są przedstawione na tle wcześniejszych badań.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania

Małgorzata Woźna

Specjalista ds. profilaktyki uzależnień OPiTU, psycholog, w trakcie studiów psychoterapeutycznych w nurcie integracyjnym. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi, prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. z obszaru wspierania rodziców i opiekunów w rozwoju kompetencji wychowawczych.

Możesz również polubić…