Wspomaganie dzieci z FASD w edukacji

Dzieci z FASD stanowią większą grupę z niepełnosprawnością niż dzieci z innymi wadami wrodzonymi i autyzmem. Mimo to nie doczekały się one systemu wsparcia, na jakie mogą liczyć np. dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W zasadzie na ten moment nie mają żadnego systemu wsparcia. Brak jest możliwości rzetelnej diagnozy, a wsparcie dla nich i ich rodzin w rzeczywistości nie istnieje. Rodzice adopcyjni i opiekunowie zastępczy szukają pomocy na własną rękę i czasami otrzymują zalecenia, które nie są możliwe do realizacji lub po prostu w ogóle nie są odpowiednie dla dzieci z FASD.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poleca publikację o wspomaganiu rozwoju dzieci z FASD:

Małgorzata Woźna

Specjalista ds. profilaktyki uzależnień OPiTU, psycholog, w trakcie studiów psychoterapeutycznych w nurcie integracyjnym. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi, prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. z obszaru wspierania rodziców i opiekunów w rozwoju kompetencji wychowawczych.

Możesz również polubić…

Skip to content