Warsztaty dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi

Jeśli dziecko wróciło do domu pod wpływem alkoholu, marihuany, mefedronu lub innych substancji psychoaktywnych, popala papierosy – nie czekaj – szybka reakcja może zapobiec eskalacji używania narkotyków. Trwa nabór ciągły na warsztaty Fred Goes Net dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem substancji psychoaktywnych przez młode osoby. Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Składa się na nie rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych. Uczestnik ma możliwość spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy.

ADRESACI PROGRAMU:

Program jest kierowany  do młodych osób w wieku od 16 do 19 roku życia, które eksperymentują      
z narkotykami, nowymi substancjami psychoaktywnymi, lekami czy alkoholem, jak również do młodzieży wobec której istnieje podejrzenie, że eksperymentuje z tymi substancjami.

CO DAJE UDZIAŁ W FRED GOES NET?

Młoda osoba, która eksperymentuje z narkotykami bądź sięga po alkohol, dość szybko zaczyna doświadczać negatywnych konsekwencji: pojawiają się problemy z prawem, konflikty w domu, kłopoty w szkole.

Udział w programie:

  • poszerza wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;
  • pozwala krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków;
  • wiąże się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami (np. możliwością umorzenia postępowania karnego, łagodniejszych działań dyscyplinarnych czy mniejszych sankcji w szkole).
JAK TRAFIĆ DO FRED GOES NET?

Kandydaci do programu mogą być kierowani z różnych instytucji (szkoła, sąd, prokuratura, policja czy straż miejska, itp.) i przez osoby prywatne (rodzice, opiekunowie prawni). Do programu można zgłosić się także samemu. W zależności od sytuacji młodej osoby skierowanie może mieć charakter dobrowolny lub opierać się na oficjalnym nakazie.

Zapisy do udziału w programie: 518 014 959

Termin warsztatów: zostanie podany po zebraniu grupy (ok. 7 osób)

Małgorzata Woźna

Specjalista ds. profilaktyki uzależnień OPiTU, psycholog, w trakcie studiów psychoterapeutycznych w nurcie integracyjnym. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi, prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. z obszaru wspierania rodziców i opiekunów w rozwoju kompetencji wychowawczych.

Możesz również polubić…

2 komentarze

  1. 1 września, 2022

    […] Poprzedni post Warsztaty dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi […]

  2. 12 września, 2022

    […] warsztaty Fred Goes Net dla młodzieży (16-19 lat)  eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi – więcej na: https://zdrowagdynia.pl/2022/09/01/warsztaty-dla-mlodziezy-eksperymentujacej-z-substancjami-psychoak… […]

Skip to content