Ruszyły zapisy do udziału w Forum Liderów Profilaktyki 2022/2023

Zapraszamy na warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci  i młodzieży organizowane przez Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Formuła warsztatów: 8 spotkań (raz w miesiącu; październik 2022 – maj 2023) w godz. 9.00-12.30 obejmujących część warsztatową i omówienie przypadków dostosowanych do tematu spotkania.

Nasze warsztaty podzieliliśmy na dwie grupy:

 • wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w  gdyńskich szkołach podstawowych (od klas IV) oraz ponadpodstawowych – to już IV edycja Forum;
 • wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w  gdyńskich przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej – II edycja Forum.

Dla każdej z grup przygotowaliśmy tematy dostosowane do wieku uczniów na danym etapie edukacji.

Zapisy do udziału w Forum Liderów Profilaktyki dla obu grup trwają do 11 września 2022.

Liczba miejsc w obu grupach jest ograniczona. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Forum Liderów Profilaktyki jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Na tegoroczne Forum zapisywać się mogą specjaliści, którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do Forum mają wychowawcy klas / grup.

ZAPISY DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW PRACUJĄCYCH W  GDYŃSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (OD KLAS IV) ORAZ PONADPODSTAWOWYCH

Tematyka warsztatów:

 • Profilaktyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych. (06.10.2022)
 • Dialog motywujący jako narzędzie ułatwiające komunikację z nastolatkiem. (17.11.2022)
 • Każdy jest ważny – praca z dzieckiem nieśmiałym w zespole klasowym. (06.12.2022)
 • Rezyliencja – jak budować prężność psychiczną nastolatka. (10.01.2023)
 • Relacje w szkole jako czynnik chroniący. (21.02.2023)
 • Kiedy zachowania są w normie, a kiedy zaczynają przerastać? – O korzystaniu z nowych mediów i uzależnieniach cyfrowych. (14.03.2023)
 • Temat warsztatu dopasowany do potrzeb uczestników. (18.04.2023)
 • Jak rozmawiać z rodzicami ( nauczyciel – rodzic ) – wspólna koalicja. (16.05.2023)

ZAPISY DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW PRACUJĄCYCH W  GDYŃSKICH PRZEDSZKOLACH I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Tematyka warsztatów:

 • Wychowawca w obliczu trudnych zachowań rodziców i dzieci – koalicja na rzecz dziecka. (04.10.2023)
 • Rezyliencja – jak budować prężność psychiczną dziecka. (22.11.2022)
 • Metody radzenia sobie i wspierania dziecka lękowego. (13.12.2022)
 • Metoda: Kids’Skills – Dam radę! I I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny, czyli o mocy pozytywnych wzmocnień. (31.01.2022)
 • Dziecko i nowe media – jak pracować z cyfrowym tubylcem i jego rodzicami? (07.02.2023)
 • Mindfullness – ćwiczenia do wykorzystania dla każdego : techniki oddechu i ćwiczenia relaksujące. (21.03.2023)
 • Temat warsztatu dopasowany do potrzeb uczestników. (04.04.2023)
 • Samoregulacja – dzieci niegrzeczne nie istnieją.(23.05.2023)

Marta Konieczka

Specjalista ds. profilaktyki, Mediator, Instruktor Terapii Uzależnień. Realizator rekomendowanego programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz programu Fred Goes Net. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z osobami w kryzysie psychicznym oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Możesz również polubić…

Skip to content