Szkolenie: Jak prowadzić zajęcia profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w klasach 7-8?

W ostatnim czasie otrzymujemy dużą liczbę zgłoszeń dotyczących zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w wieku 12-15.

W związku z tym przygotowaliśmy szkolenie dedykowane dla wychowawców, pedagogów i psychologów z gdyńskich szkół podstawowych dotyczące profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w tej grupie wiekowej. Szkolenie składać się będzie z dwóch elementów:

1) część wykładowa obejmująca wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami – m.in. neurobiologiczne i środowiskowe mechanizmy uzależnienia, psychologia rozwojowa nastolatka w kontekście uzależnień i in.

2) część praktyczna – podczas której otrzymacie i przećwiczycie opracowane przez nas scenariusze dwóch warsztatów (2 x 45 minut), które po szkoleniu będziecie mogli przeprowadzić w grupach klasowych.

  • termin szkolenia: 16 maja br.
  • godziny: 9.00 – 13.30
  • miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

prowadzący: Anna Rejkowska – Olszewska (pedagog, psychoterapeuta, specjalista profilaktyki uzależnień), Natalia Paderewska (specjalista terapii uzależnień), Małgorzata Woźna (psychoterapeuta, specjalista profilaktyki uzależnień).

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja br.: Szkolenie: Jak prowadzić zajęcia profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w klasach 7-8? (google.com)

Liczba miejsc: 25, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Małgorzata Woźna

Specjalista ds. profilaktyki uzależnień OPiTU, psycholog, w trakcie studiów psychoterapeutycznych w nurcie integracyjnym. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi, prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. z obszaru wspierania rodziców i opiekunów w rozwoju kompetencji wychowawczych.

Możesz również polubić…