Grupa terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym – zapisy

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań grupowych o charakterze terapeutycznym prowadzony w Zespole Pomocy Psychologicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Prowadzona przez nas grupa terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do  wspólnych rozważań, wymiany oraz rozumienia doświadczanych trudności w życiu codziennym oraz skierowana jest do osób dorosłych z objawami o charakterze lękowym, depresyjnym i nerwicowym zmotywowanych do podjęcia pracy terapeutycznej.

Spotkania będą się obywały raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach przedpołudniowych.

Przewidziany czas trwania sesji grupowej to 1,5 godziny.

Osoby chętne do skorzystania z proponowanej przez nas formy wsparcia

zapraszamy na konsultację wstępną prowadzoną przez terapeutki.

  • Mgr psycholog Maria Kapuścińska tel. Kontaktowy 789 293 906
  • Mgr psycholog Anna Orzołek tel. Kontaktowy 785 951 005

Możesz również polubić…