Sygnały chwiejności emocjonalnej – oferta Family Connections

Budowanie i utrzymywanie relacji jest niełatwym zadaniem. Czasem jest tak, że trudno nadążyć za tym, co się dzieje z najbliższą nam osobą, trudno zrozumieć jej zachowania i emocje. To między innymi dlatego Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień zaprasza na cykl 12 warsztatów zorientowanych na relacje cechujące się wysoką emocjonalnością.

Chwiejność emocjonalna dotyczy wielu z nas. Czy u bliskiej Ci osoby zauważasz te sygnały?

  • zmienność emocjonalna (drażliwość emocjonalna, lęk, niepokój…);
  • wybuchy złości oraz trudności w kontrolowaniu gwałtownych zachowań;
  • długotrwałe uczucie wewnętrznej pustki;
  • powtarzające się sygnały autoagresji, groźby zrobienia sobie krzywdy;
  • występujące różne zachowania impulsywne (np. związane z przyjmowaniem substancji, ryzykownymi zachowaniami – w tym seksualnymi, nadmiernymi zakupami, nadmiernym wydawaniem pieniędzy, hazardem, niebezpieczną jazdą samochodem, objadaniem się);
  • angażowanie się w intensywne i niestabilne związki z innymi;
  • usilne próby uniknięcia realnego lub wyimaginowanego porzucenia przez innych;
  • zaburzenie obrazu własnej osoby, swoich celów, seksualności;
  • sytuacje, kiedy osoba zdaje się „wyrwana” z danego momentu, wyobcowana – wydaje Ci się, że jej „z Tobą nie ma”.

Jeśli u osoby bliskiej zauważasz przynajmniej 5 z tych sygnałów, zapraszamy Cię na bezpłatne warsztaty Family Connections. W trakcie spotkań będziemy rozmawiać o Waszych relacjach i doświadczaniu życia z taką osobą.

Dzięki udziałowi w warsztatach nauczysz się, jak poradzić sobie z niepokojącymi zachowaniami.

Dodatkowe informacje: https://zdrowagdynia.pl/2022/02/11/family-connections-w-gdyni/

Telefon (Dział Profilaktyki OPiTU): 537 137 217

Małgorzata Woźna

Specjalista ds. profilaktyki uzależnień OPiTU, psycholog, w trakcie studiów psychoterapeutycznych w nurcie integracyjnym. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi, prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. z obszaru wspierania rodziców i opiekunów w rozwoju kompetencji wychowawczych.

Możesz również polubić…