Nabór do grupy dla młodzieży – Fred Goes Net

Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień organizuje nabór do grupy warsztatowej Fred goes Net.

Fred goes Net jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku  z używaniem substancji psychoaktywnych przez młode osoby. Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Warsztaty w ramach programu obejmują rozmowę kwalifikacyjną oraz 3 grupowe spotkania.

Program jest skierowany do młodych osób w wieku od 13-19 roku życia, które eksperymentują z narkotykami, dopalaczami, lekami czy alkoholem, jak również do młodzieży wobec której istnieje podejrzenie, że eksperymentuje z tymi substancjami.

Kandydaci do programu mogą być kierowani z różnych instytucji (szkoła, sąd, prokuratura, policja czy straż miejska, itp.) i przez osoby prywatne (rodzice, opiekunowie prawni). Do programu można zgłosić się także samemu. W zależności od sytuacji młodej osoby skierowanie może mieć charakter dobrowolny lub opierać się na oficjalnym nakazie.

Zapisy do udziału w programie pod numerem: 537 137 217

Termin warsztatów: luty 2022

Miejsce warsztatów: Poradnia Leczenia Uzależnień w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 3/5.

Natalia Paderewska

Specjalista ds. profilaktyki OPiTU, pedagog, specjalista terapii uzależnień, partyworker. Działania profilaktyczne wdraża także poprzez działalność w Fundacji Czyste Dźwięki.

Możesz również polubić…

Skip to content