Po XIII Seminarium OPiTU – dziękujemy!

XIII Seminarium Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni już za nami. W ramach spotkania rozmawialiśmy o tematach, które „leżą nam na sercu”, a o których wciąż trzeba rozmawiać – wspieranie dzieci, młodzieży oraz oczywiście ich zdrowia psychicznego i fizycznego.  Rozmawialiśmy więc o doświadczeniach i myślach, które pojawiały się w trakcie lockdownów, o trudnościach, które pojawiają się w trakcie wychodzenia do ludzi, a także poszukiwaliśmy rekomendacji – jak pandemiczne doświadczenia „wykorzystać” do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Odbyły się również warsztaty, podczas których uczyliśmy się stosowania metody Kids’ Skills i treningu umiejętności społecznych, a także tego jak wzbudzać motywację i poczucie sprawczości.

fot. Małgorzata Woźna

Z uwagą przysłuchiwaliśmy się Wam – specjalistom pracującym w placówkach edukacyjnych, skrzętnie notując, jakie obszary do pracy wg Was są istotne, a które wymagają szczególnej uwagi i wrażliwości. Mówiliście o higienie cyfrowej, sposobach radzenia sobie z trudnymi uczuciami i emocjami (np. złością, agresją), zachowaniach autodestrukcyjnych, doświadczaniu przemocy (psychicznej i fizycznej), czy depresji wśród dzieci i młodzieży.

Informacje zwrotne, które do dziś otrzymujemy są bardzo pozytywne. Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali swoje opinie, ale szczególnie dziękujemy za cała Waszą uważność i dostrzeganie potrzeb dzieci, młodzieży oraz wszystkich kontekstów, które konstruują ich codzienność.

W przyszłym roku spotkamy się ponownie, na XIV edycji naszego corocznego wydarzenia. Tymczasem jednak zapraszamy na organizowane przez nas Forum Liderów Profilaktyki, warsztaty oraz szkolenia z programów rekomendowanych. Jednocześnie przypominamy, że w razie pytań i wątpliwości, jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Dziękujemy. Nie porzucajcie swojej wrażliwości i uważności.

Piotr Prósinowski

doktor nauk społecznych, pedagog, specjalista ds. profilaktyki OPiTU, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wychowania, kultury i edukacyjnej funkcji gier wideo. Współautor książki "Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo". W jego zainteresowaniach mieszą się także kultura popularna, literatura dziecięca / młodzieżowa oraz formy kreatywnego spędzania czasu przez młodzież.

Możesz również polubić…

Skip to content