Spotkania grupowe o charakterze terapeutycznym

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań grupowych o charakterze terapeutycznym prowadzony w Zespole Pomocy Psychologicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Prowadzona przez nas grupa terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do  wspólnych rozważań, wymiany oraz rozumienia doświadczanych trudności w życiu codziennym  oraz skierowana jest do osób dorosłych z objawami o charakterze lękowym, depresyjnym i nerwicowym zmotywowanych do podjęcia pracy terapeutycznej.

Spotkania będą się obywały raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach przedpołudniowych.

Przewidziany czas trwania sesji grupowej to 1,5 godziny.

Osoby chętne do skorzystania z proponowanej przez nas formy wsparcia zapraszamy na konsultację wstępną prowadzoną przez terapeutki.

Mgr psycholog Anna Orzołek tel. Kontaktowy 785 951 005

Mgr psycholog Maria Kapuścińska tel. Kontaktowy 789 293 906

Możesz również polubić…