Forum Liderów Profilaktyki: Szkolenia dla kadry pedagogicznej

Już 21 września 2021 ruszają zapisy do udziału w III Forum Liderów Profilaktyki.

Dla kogo: wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracujący w  gdyńskich przedszkolach,  szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zostaną utworzone dwie grupy: jedna dla kadry pracującej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, druga dla kadry pracującej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

To warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży m.in.  stosowania nowoczesnych oraz skutecznych narzędzi w pracy z uczniem i rodzicem.

Formuła warsztatów: 8 spotkań (raz w miesiącu; październik 2021 – maj 2022) trwających 2,5 godziny obejmujących części: wykładową, warsztatową i superwizję przypadku.

Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia planowane są w formie stacjonarnej.

Rekrutacja będzie odbywała się na stronie zdrowagdynia.pl

Ewa Wiśniewska

Specjalista ds. profilaktyki, psycholog, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Realizator rekomendowanego programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", również części dla nastolatków oraz "rodzeństwo bez rywalizacji". Doświadczenie profilaktyczne zdobywała pracując w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Możesz również polubić…

Skip to content