Tydzień informacji o FASD: Oczami opiekuna

Materiał który przygotowaliśmy dla Państwa na dziś zawiera przemyślenia opiekuna zastępczego dzieci z FASD, wskazującego  5 rzeczy,  które z jego perspektywy warto wiedzieć o FASD.

  1. FASD (Spektrum  Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) – to grupa zaburzeń występujących u osób narażonych na alkohol w  czasie ciąży. Występuje kilka rodzajów zaburzeń oraz w zależności od stosowanych standardów diagnostycznych – diagnoz.
FASFASD z dysmorfią
pFAS (częściowy FAS)  

ARND
FASD bez dysmorfii
lub
ND-PAE (neurorozwojowe zaburzenia zależne od alkoholu)
 Grupa Ryzyka
  1. FASD można w 100% uniknąć – nie spożywając alkoholu  planując ciążę oraz przez cały okres jej trwania.
  2. Nie ma leku aby wyleczyć FASD, ale dzięki skutecznej i adekwatnej terapii można poprawić funkcjonowanie zarówno osób z FASD jaki i ich rodzin.
  3. Wśród dzieci przebywających w pieczy zastępczej i w rodzinach adopcyjnych  jest wyższy wskaźnik diagnostyczny zaburzeń ze spektrum FASD, ale też dzieci, które często zmieniają miejsca pobytu –  mają problemy w funkcjonowaniu z uwagi na brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności co może powodować, że zaburzenia pierwotne wynikające z FASD zostają przysłonięte zaburzeniami wtórnymi.
  4. Opiekunowie zastępczy dzieci z FASD dzięki uważności i fachowej wiedzy szybciej trafiają z dziećmi do diagnozy i są w stanie we współpracy z terapeutami stworzyć adekwatny plan pomocy podopiecznym.

Marta Rejmert-Mozol

Pedagog - Pracownik kluczowy, Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD

Możesz również polubić…