Tydzień informacji o FASD: Czym właściwie jest FASD?

FASD (Spektrum  Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) to zaburzenie ciała i mózgu spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol. Nie wiemy dokładnie jaka ilość alkoholu, w jaki sposób wpłynie na rozwijające się ciało i mózg płodu, a co za tym idzie – jakie trudności i problemy zdrowotne spowoduje u narodzonego dziecka. Jeśli ta ilość alkoholu okaże się wystarczająca – pojawi się problem – zależny od tego w jakim stopniu i co w organizmie zostało uszkodzone. Jeśli uszkodzenia są duże- problemy również. Jeśli uszkodzenia są niewielkie – dziecko może funkcjonować mając jedyne trudności w sprawnym radzeniu sobie z niektórymi rzeczami  – czasem tych trudności nie da się od razu zauważyć – ale potencjał tej osoby jest już jednak osłabiony.

Wczesna diagnoza w przypadku dzieci z obciążonym alkoholem wywiadem ciążowym pozwala określić obszary, które mogły ulec uszkodzeniu na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz wskazać takie obszary, w których dziecko może w pełni rozwijać swój potencjał. Odpowiednia i adekwatna stymulacja rozwoju dziecka zarówno przez specjalistów ale przede wszystkim – przez opiekunów – jest w stanie poprawić funkcjonowanie dziecka i często ustrzec je przed wtórnymi zaburzeniami.

Marta Rejmert-Mozol

Pedagog - Pracownik kluczowy, Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD

Możesz również polubić…