XIII Seminarium OPiTU

Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień zaprasza nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych na XIII Seminarium OPiTU, które odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. w formie stacjonarnej.  

Tegoroczne Seminarium poświęcone będzie „Pokoleniu 2020” i społecznym zmianom związanym z pandemią. Do udziału w seminarium zapraszamy praktyków i specjalistów-„zapaleńców”, oferując wiedzę i doświadczenie potrzebne do budowania kompleksowej profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Tegoroczne spotkanie tradycyjnie będzie połączeniem wykładów i warsztatów.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni między innymi:  socjolog – badacz jakości życia i specjalista-neurobiolog. Zaprezentują oni ciekawe ujęcia badawcze oraz wskażą kierunki i rekomendacje do dalszej pracy w obszarze zdrowia psychicznego.

Zaproszeni warsztatowcy przekażą aktualne, rekomendowane na obecny czas narzędzia do pracy profilaktycznej i terapeutycznej. Wśród warsztatowców znajdują się m.in. trenerka umiejętności społecznych, trenerka metody Kids’Sklills przydatnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych, psycholog dzieci i młodzieży oraz akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu – która pomoże nam rozpoznać własne zasoby pomocne w utrzymaniu osobistego zdrowia psychicznego.

Konstruując program merytoryczny tegorocznego spotkania z Państwem  przyświecała nam myśl, że rok 2020 był dla wszystkich trudną lekcją. Wykład inaugurujący XIII Seminarium nosi wiele mówiący tytuł: „Umęczeni w poszukiwaniu czułości. Doświadczenia pandemiczne młodych Polaków”.

Zapraszając Państwa na to spotkanie oferujemy nie tylko retrospekcję minionych miesięcy w postaci badań,  zapraszamy również do wysłuchania rekomendacji specjalistów i odebrania narzędzi do pracy w postaci przygotowanych dla Państwa warsztatów.

W tym roku planujemy przekazać Państwu ciekawe naszym zdaniem wykłady, warsztaty, badania i rekomendacje przekazane oczami uznanych specjalistów których sylwetki sukcesywnie będziemy przed Państwem odsłaniać. 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka.

Anna Rejkowska-Olszewska

Anna Rejkowska–Olszewska – Kierownik Działu Profilaktyki OPiTU- pedagożka, psychoterapeutka. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Realizatorka programów rekomendowanych przez IPIN, PARPA i KBPN. Od 20 lat pracuje w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień.

Możesz również polubić…