Zapisy na warsztaty online: Family Connections

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych Family Connections. Cykl 12 spotkań psychoedukacyjnych skierowany jest do bliskich osób z chwiejnością emocjonalną lub borderline (diagnoza nie jest konieczna).

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą mieli szansę m.in. lepiej zobaczyć relację ze swoją bliską osobą, a także nauczyć się wielu nowych umiejętności m.in. uprawomacniać, rozpoznawać emocje pierwotne i wtórne oraz zarządzać konfliktem w oparciu o współpracę. Zajęcia będą odbywały się online, raz w tygodniu, zawsze w czwartki w godzinach 12:00-14:00. Rozpoczęcie warsztatów 16.09.2021, zakończenie planowane jest na 16.12.2021.

Ważne informacje:

  • przed rozpoczęciem zajęć telefoniczna rozmowa wstępna decydująca o przyjęciu do grupy (na przełomie sierpnia i września),
  • zajęcia w czwartki w godz. 12:00-14:00 na platformie Zoom,
  • trening w całości prowadzony będzie online,
  • dopuszczamy jedną nieobecność – gwarantuje to ukończenie programu,
  • obecność oznacza aktywny udział z włączoną kamerką i możliwością wypowiadania się,-
  • wyłącznie dla mieszkańców Gdyni lub rodziców dzieci uczęszczających do gdyńskich szkół.

Zgłoszenia przyjmowane mailowo:

Ewa Wiśniewska, Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ewisniewska@opitu.pl (imię, nazwisko, numer telefonu, adres a-mail), tel. 537 137 217.

Ewa Wiśniewska

Specjalista ds. profilaktyki, psycholog, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Realizator rekomendowanego programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", również części dla nastolatków oraz "rodzeństwo bez rywalizacji". Doświadczenie profilaktyczne zdobywała pracując w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Możesz również polubić…

Skip to content