Garść wiedzy o Dziale Profilaktyki OPiTU oraz programie „Poradzimy w Cyfrowym Świecie”

Profilaktyka jako oddziaływanie jest integralną częścią polityki zdrowotnej i społecznej. Od 2016 roku Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni utworzył odrębny dział profilaktyki, tworząc tym samym zespół specjalistów dedykowanych do inicjowania, wdrażania i inspirowania działań profilaktycznych w mieście.  W ciągu minionych 5 lat Dział Profilaktyki stale monitoruje sytuację epidemiczną w kontekście uzależnień, inicjując i realizując kolejne działania, które zawsze oparte są o rekomendowane strategie i potwierdzone naukowo dowody skuteczności. W chwili obecnej Zespół przygotowuje wraz z wydziałem Edukacji m. Gdyni nabór wniosków na dofinansowanie Szkolnych Programów Profilaktyki Uzależnień, które są możliwością dofinansowania z budżetu miasta Gdyni szkolnych klubów i świetlic profilaktycznych oraz programów i projektów profilaktycznych związanych z profilaktyką uzależnień. Dla specjalistów w chwili obecnej Dział Profilaktyki oferuje szkolenia dla realizatorów profilaktycznych programów rekomendowanych przez PAPRA, KBPN i IPIN oraz udział w corocznym seminarium dla specjalistów a także stałe dokształcanie się w tematyce profilaktyki  w ramach projektu „Forum Liderów Profilaktyki”. Kolejne nabory dla zainteresowanych ruszają już od sierpnia.

Nie sposób tu wymienić wszystkich działań, inicjatyw i programów realizowanych przez Dział Profilaktyki, warto jednak wspomnieć o  szczególnej ofercie, która powstała na kanwie internetowej Gdyńskiej Poradni Uzależnień i Zachowań Ryzykownych “Poradzimy”. Poradnia powstała w odpowiedzi na potrzebę działań adresowanych do osób z obszaru ryzyka uzależnień, zwłaszcza mieszkańców Gdyni. W związku z pojawieniem się COVID – 19 objęła wsparciem również  wszystkich tych, którzy odczuwają lęk, niepokój w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego oraz przedłużającą się izolacją społeczną. Profilaktyka to działania uprzedzające, zatem wraz z pojawieniem się pierwszych badań nad skutkami rocznej zdalnej nauki poradnia decyzją zespołu  internetowa poradnia została przekształcona w program pn.: “Poradzimy w Cyfrowym Świecie”. Jest on wsparciem dla rodziców i dzieci w wieku 6 – 12 lat. Oferta jest propozycją 3 spotkań w triadzie: rodzic – dziecko – specjalista. Celem programu jest wspólne wypracowanie w oparciu o specjalnie, dobrane narzędzia do możliwości rodziny narzędzia, wprowadzenie zmiany w zakresie Higieny Cyfrowej. Szczegóły można znaleźć na stronie www.poradzimy.net .

Dział Profilaktyki rozwija się również w obszarze naukowo-badawczym. Pracownikami Działu Profilaktyki są m.in. doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy aktywnie uczestniczą w wydarzeniach naukowych dotyczących najnowszych raportów badawczych z obszaru uzależnień, prelekcjach na temat strategii profilaktycznych oraz ofert pomocowych skierowanych do osób z problemem uzależnienia i ich bliskich.

Dzięki pracy specjalistów Zespołu Profilaktyki, wszystkie osoby, które potrzebują  wsparcia w zakresie problemów z uzależnianiami, otrzymują pomoc. Profilaktyka uzależnień podobnie jak profilaktyka zdrowia w ogóle, posiada potwierdzoną badaniami skuteczność. Już dziś wiadomo, że  wiele osób nie uzależni się od substancji psychoaktywnych czy zachowań, ponieważ uzyskają procesjonalną pomoc na dostatecznie wczesnym etapie rozwoju tych groźnych dla zdrowia psychospołecznego chorób. Dzięki takim działaniom zostają zmniejszane koszty społeczne, relacyjne, zdrowotne oraz finansowe związane z  problemami uzależnień. Dział Profilaktyki jest w całości finansowany przez Gminę Gdynia.

Możesz również polubić…