Grupy samopomocowe DDA i DDD

Program, który jest realizowany podczas spotkań grup samopomocowych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) opiera się na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach. Jest on pewną alternatywą dla procesu samopoznania i pracy nad swoją psychiką. Nie jest to jednak forma psychoterapii, a wsparcia.

Grupy nie pracują z podziałem na płeć. Na spotkaniach są mile widziani  za równo mężczyźni, jak i kobiety. Uczestnikami mogą stać się wszyscy ci dorośli, którzy mają poczucie, że ich rodzina pierwotna w jakimś stopniu ich nadużywała lub/i zaniedbywała. Takie sytuacje mają miejsce w różnych domach, nie tylko w tych gdzie rodzic był uzależniony od alkoholu lub narkotyków, dlatego to nie jest wymogiem.

Program dla DDA/DDD opiera się na założeniu, że rodzina dysfunkcyjna, w której się dorasta oddziałuje na dziecko na tyle silnie, że powoduje negatywne konsekwencje również w życiu dorosłym – wchodzenie w destrukcyjne relacje, nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, poczucie samotności, pustka wewnętrzna itp. uważa się, że takie trudności mogą wynikać z dzieciństwa spędzonego w rodzinie dysfunkcyjnej. Przeszłość nie jest źródłem konstrukcji i siły tylko raniącym wspomnieniem, które uniemożliwia zdrowe, spokojne i bezpieczne funkcjonowanie w codzienności.

Uczestnicy grup zachęcani są do dzielenia się własnym doświadczeniem i historią. Uważa się, że dzięki temu osoba zaczyna poszerzać swoją samoświadomość oraz zyskuje zrozumienie dla obecnych schematów obowiązujących w jej życiu.

Istnieje przekonanie, że praktykowanie Dwunastu Kroków oraz koncentracja na programie DDA/DDD
umożliwia człowiekowi uzyskanie poczucia wolności i spokoju w życiu.

Często osoby trafiające na mitingi DDA/ DDD mają poczucie nieszczęścia, zrezygnowania, samotności, dalsze życie widzą jako wrogie i niemożliwe do uporządkowania. Istnieje przekonanie, że obecność i aktywne uczestnictwo w spotkaniach samopomocowych, w gronie osób o podobnym doświadczeniu i podobnej historii może sprzyjać wprowadzeniu zmian za równo w myśleniu, jak i w działaniu, a to przełoży się na lepsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Według założeń wspólnot DDA/ DDD grupa o podobnym doświadczeniu daje największe zrozumienie, a tym samym najkorzystniej wpływa na proces zmiany. Grupa powoduje, że żaden z członków nie czuje się już samotny. Zyskuje przyjaciół, znajomych, którzy mają takie same problemy i z tymi samymi trudnościami muszą się mierzyć na co dzień. Słuchanie o sposobach, w który ktoś inny sobie radzi z danym wyzwaniem może poszerzać perspektywę i dodawać nowego, mniej zagrażającego spojrzenia na problem.

W grupie wyznawana jest zasada, że każdy zmienia się i dojrzewa we własnym tempie i we własnym czasie. Słuchanie wypowiedzi innych pomaga nam się skoncentrować, zdefiniować i wyjaśniać nasze problemy. Uczestnicy mają przestrzeń na wyrażanie uczuć, które przez lata były zamrożone – nie dzieje się to jednak na zasadzie przymusu, a pełnej dobrowolności i gotowości. Nie ma wątpliwości, że mówienie na głos o rzeczach trudnych pomaga się z nimi uporać. Zawsze najgorsze i najstraszniejsze jest to o czym się milczy.  Wspominanie o dalszych planach, działaniach pomaga ugruntować wiarę w powodzenie i własne możliwości. Na mitingach ludzie zachęcani są do mówienia o postępach i sukcesach. Nie chodzi o to żeby wspólnie się tylko martwić, ale też motywować i kibicować w osiąganiu celów.

Osoby korzystające z mitingów dla DDA/ DDD wyczuwają, że ich wewnętrzne ja jest inne niż osobowość, która została ukształtowana. Dlatego wkładają wysiłek, w to aby  odkryć prawdziwego siebie i poznać swoją rzeczywistą tożsamość.
Dzięki poszerzaniu własnej świadomości i analizowaniu swojej historii spojrzenie na życie zmienia się – człowiek zaczyna czuć, dostrzegać i rozumieć więcej. Dzięki temu nie jest już tak bardzo bezradny i samotny. Staje się też silniejszy i bardziej dojrzały.  

Członkostwo
Jedynym wymogiem dotyczącym uczestnictwa w grupach DDA/DDD jest chęć i gotowość do naprawienia skutków dorastania w alkoholowej lub innej rodzinie dysfunkcyjnej.

Przynależność
DDA/DDD jest niezależnym programem Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji. Nie jest spokrewniony z żadną sektą, religią, organizacją, instytucją, grupą polityczną, ani żadną inną grupą egzekwującą prawo. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki ani nie zajmujemy stanowiska w jakichkolwiek sporach.

Uczestnictwo w mitingach
Obecność na spotkaniach uczestników DDA/DDD pomaga. Członkowie grup wyrażają przekonanie, że ten program działa. Jest to ścieżka do uzyskania lepszej kondycji psychicznej oraz  osiągnięcia pogody ducha.
Na miting może przyjść każdy kto identyfikuje się z problemem DDA/DDD. Nie ma żadnych list, zapisów. Grupa działa na zasadzie anonimowości, dając dzięki temu poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
Wystarczy się przedstawić z imienia. Nie ma konieczności mówienia o swojej pracy, wykształceniu, pochodzeniu oraz statucie społecznym. Osoba przychodząca pierwszy raz na miting jest zawsze miło przyjęta i zaopiekowana.
Na mitingach nie ma przymusu mówienia, można tylko słuchać.

Grupy samopomocowe DDA/DDD na terenie Gdyni – na terenie Gdyni istnieją 3 grupy DDA/DDD:

  • grupa DDA/DDD “Oaza”, która spotyka się w poniedziałki w godz. od 18.00 do 20.00 na terenie Domu Dziennego Pobytu ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni
  • grupa DDA/DDD “13-tka”, która spotyka się w środy w godz. od 18.00
    do 20.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
    ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni Obłużu
  • grupa DDA/DDD “Majówka” spotyka się w soboty w godz. od 12.30 do 14.30
    w Klubie Abstynenta Krokus ul. Traugutta 9 w Gdyni

Jeżeli masz poczucie, że rodzina, z której pochodzisz w dysfunkcyjny sposób wpłynęła na Twoje dorosłe życie przyjdź na spotkanie.  Nie będziesz już sam.

Warsztaty psychoedukacyjno-rozwojowe

We współpracy z Gdyńskim Centrum Zdrowia na terenie Gdyni organizowane są jeden raz w miesiącu weekendowe (sobota, niedziela) zajęcia psychoedukacyjno – rozwojowe dla DDA DDD . Przed zajęciami wymagana jest konsultacja z terapeutą prowadzącym zajęcia. Osoby zainteresowane prosi się o kontakt telefoniczny pod numerem 604 405 487 – p. Krystyna Grodowska – Rodak, terapeuta uzależnień).

Źródło: polskie tłumaczenie ulotki Adult Children of Alcoholics autorstwa Janet G. Woitiz

Możesz również polubić…

Skip to content