GDYŃSKIE SPOTy – korzysta z nich już ponad pół tysiąca dzieci!

Gdyńskie SPOTy rozwijają się od pięciu lat, a ich korzenie sięgają świetlic socjoterapeutycznych, z których niejedna funkcjonuje już ponad dekadę (a jedna nawet dwie!). Poniżej krótko przybliżamy ten rodzaj wsparcia gdyńskich rodzin.

– Czym są SPOTy?

Gdyńskie SPOTy, to sieć placówek wspierających funkcjonowanie dzieci wraz z ich rodzinami w środowisku domowym, rówieśniczym, szkolnym i szeroko rozumianej społeczności sąsiedzkiej. SPOT z języka angielskiego oznacza min.: miejsce, punkt, kropkę i krople. Gdyńskie SPOTy to miejsca, gdzie spotykają się potrzeby dzieci i ich rodziców, osadzone w szerszym aspekcie społeczności lokalnej –
a symbolem Gdyńskich SPOTów stał się kleks.

– Co robią SPOT-y?

Wspierają dzieci, młodzież i całe rodziny w podnoszeniu kompetencji osobistych, odbudowie więzi i poprawie relacji.

– Dla kogo?

Dla najmłodszych dzieci zagrożonych zaburzeniem więzi rodzinnych, dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia oraz rodziców w trudnych sytuacjach życiowych.

– Jak?
Poprzez: socjoterapię, reedukację, aktywizację, warsztaty. Pracujemy z całą rodziną, animujemy społeczność lokalną.

Każdą zainteresowaną współpracą osobę, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni (numer telefonu: 58 664 33 66), który prowadząc trzy SPOTY, koordynuje także pracę pozostałych placówek.

Więcej informacji adresów i szczegółów można znaleźć na stronie: gdynskispot.pl

Autorem tekstu jest Michał Urbanowicz.

Luiza Sendal-Jagusiak

Psycholog z wykształcenia i pasji, specjalista ds. profilaktyki w OPiTU. Zajmuje się głównie tematyką uzależnień behawioralnych i współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych: stresem, przeciążeniem informacyjnym i wszechobecną cyfryzacją w relacjach społecznych. Zafascynowana filozofią mindfulness, zarówno zawodowo jak i we własnej praktyce. Elementy uważności cichcem przemyca we wszystkich zawodowych projektach. Prywatnie łuczniczka i pożeracz fantastyki socjologicznej.

Możesz również polubić…