Gdyńskie szkoły piszą projekty profilaktyczne

Do 19 sierpnia 2019 roku gdyńskie szkoły samorządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów profilaktycznych realizowanych na ich terenie Miasta Gdynia w roku szkolnym 2019/2020. Profilaktyka uzależnień w środowisku szkolnym ma pomóc uczniom w zmianie zachowania i wyposażyć ich w umiejętności umożliwiające opóźnienie inicjacji substancjami psychoaktywnymi. W ramach dofinansowania Szkolnych Programów Profilaktyki Uzależnień nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy mogą tworzyć autorskie programy profilaktyczne.

Zakłada się, iż projekty będą trwały minimum 3 miesiące, a grupa warsztatowa będzie spotykała się minimum raz w tygodniu. Projekty zazwyczaj są ukierunkowane na rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci, poprawę klimatu szkoły oraz rozwijanie kompetencji rodziców. Realizowane działania także mają na celu motywowanie młodzież do zmiany ryzykownego zachowania, długoterminowo wspierają dzieci z grup ryzyka, zwiększają osobiste kompetencje osób podatnych na zachowania ryzykowne oraz rozwijają ich umiejętności życiowe.

Dofinansowanie mogą uzyskać także projekty obejmujące działania socjoterapeutyczne lub programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN). Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień prowadzi systematyczne szkolenia dla gdyńskich nauczycieli dające uprawnienia realizatora programu rekomendowanego.

Więcej szczegółów dotyczących naboru wniosków można znaleźć tutaj

Ewa Wiśniewska

Specjalista ds. profilaktyki, psycholog, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Realizator rekomendowanego programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", również części dla nastolatków oraz "rodzeństwo bez rywalizacji". Doświadczenie profilaktyczne zdobywała pracując w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Możesz również polubić…

Skip to content