Poradnictwo prawne i obywatelskie w Stowarzyszeniu OVUM- co zrobić, gdy pojawia się problem?

Zapraszamy do skorzystania z usług Stowarzyszenia OVUM skupiających się na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prawnego, psychologicznego oraz prowadzeniu działalności mediacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i informacyjnej.

W siedzibie Stowarzyszenia OVUM przy ul. Traugutta 2 znajduje się:

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00, gdzie mieszkańcy Gdyni mogą zgłosić się po poradę w zakresie prawa rodzinnego, rozwodów i separacji, alimentów, prawa pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa podatkowego.

Doradców obywatelskich, w tym radców prawnych i prawników udzielających porad, cechują wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie, a także indywidualne podejście do potrzeb klienta i przystępna forma porad.

Porady w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod  nr tel. 58 661 31 51 (od poniedziałku do piątku w godz.12:00-20:00)

Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, która złoży na miejscu pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby uprawnione, niepełnosprawne ruchowo oraz ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście lub doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, mogą uzyskać poradę

Za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość pod numerem telefonu 58 661 31 51 lub 350-15-15 lub pod adresem poczty elektronicznej biuro@ovum.org.pl.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Gdyńskie Centrum Mediacji

Gdyńskie Centrum Mediacji skupia wykwalifikowanych mediatorów o najwyższych kompetencjach. Umożliwiamy skorzystanie z darmowych mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych, karnych, rówieśniczych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy. W ramach świadczonych usług, mediatorzy Gdyńskiego Centrum Mediacji nieodpłatnie:

 • przeprowadzą mediację,
 • poinformują o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • sporządzą umowę o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotują projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Celem spotkania z mediatorem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze Stowarzyszeniem OVUM pod nr tel. 58 661 31 51 lub 58 350 15 15 (od poniedziałku do piątku w godz.12:00-20:00)

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach realizacji zadania publicznego zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

 • pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 • psychoterapię,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,
 • finansowanie szkoleń, kursów i egzaminów zawodowych,
 • finansowanie czasowego zakwaterowania lub schronienia,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
 • bony żywnościowe,
 • bony na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom przestępstw i osobom im najbliższym:

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.

W celu uzyskania pomocy, sugerujemy uprzedni kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu pod nr tel. 58 776-40-67. Dyżur telefoniczny jest prowadzony całodobowo.

Martyna Kruszyńska

Kryminolog, mediator sądowy, członek zarządu Stowarzyszenia OVUM szerzącego dostępność nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Zajmuje się głównie pracą z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, mediacjami rodzinnymi, wsparciem członków rodzin będących w kryzysie okołorozwodowym czy doświadczających przemocy , a także tematyką handlu ludźmi. Prywatnie miłośniczka sztuk walki i sędzia boksu olimpijskiego.

Możesz również polubić…

Skip to content