Wywiad alkoholowy

Czasem zastanawiasz się czy jesteś uzależniony od alkoholu? Być może bliscy są zaniepokojeni Twoim picie? Albo sam zauważasz ten problem u swoich najbliższych? Wypełnij test sam lub gdy niepokoi Cię picie kogoś bliskiego – zachęć go do jego wypełnienia.

WAŻNE!

Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, czyli nie ma bezwzględnej wartości diagnostycznej, ale jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależnienia od alkoholu) u osoby badanej. 

Informacja wstępna:

1 porcja alkoholu = 10g czystego alkoholu 100%

1 porcja alkoholu to 250ml piwa o mocy 5%

1 porcja alkoholu to 100ml wina o mocy 12%

1 porcja alkoholu to 75ml mocnego wina, likieru 18%

1 porcja to 30ml wódki o mocy 40%

Proszę zsumować punkty, które są podane w nawiasie.           

 1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
  (0) Nigdy
  (1) Raz w miesiącu lub rzadziej
  (2) Dwa do czterech razy w miesiącu
  (3) Dwa do trzech razy w tygodniu
  (4) Cztery razy w tygodniu lub więcej
 2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?
  (0) 1-2 porcje
  (1) 3-4 porcje
  (2) 5-6 porcje
  (3) 7,8 lub 9 porcji
  (4) 10 lub więcej
 3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej porcji podczas jednej okazji?
  (0) Nigdy
  (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  (2) Raz w miesiącu
  (3) Raz w tygodniu
  (4) Codziennie lub prawie codziennie
 4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdziła Pani /Pan, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
  (0) Nigdy
  (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  (2) Raz w miesiącu
  (3) Raz w tygodniu
  (4) Codziennie lub prawie codziennie
 5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się panu/pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszyłoby normy i zwyczaje przyjęte w Pana/Pani środowisku?
  (0) Nigdy
  (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  (2) Raz w miesiącu
  (3) Raz w tygodniu
  (4) Codziennie lub prawie codziennie
 6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/Pani rano napić, aby móc dojść do siebie?
  (0) Nigdy
  (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  (2) Raz w miesiącu
  (3) Raz w tygodniu
  (4) Codziennie lub prawie codziennie
 7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczył/ła Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?
  (0) Nigdy
  (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  (2) Raz w miesiącu
  (3) Raz w tygodniu
  (4) Codziennie lub prawie codziennie
 8. Jak często w czasie ostatniego roku nie był Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie , co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?
  (0) Nigdy
  (1) Rzadziej niż raz w miesiącu
  (2) Raz w miesiącu
  (3) Raz w tygodniu
  (4) Codziennie lub prawie codziennie
 9. Czy zdarzyło się, że Pan/ Pani lub jakaś inna osoba doznała urazu fizycznego w wyniku Pana/Pani picia?
  (0) Nie
  (1) Tak
  (2) Tak, w ciągu ostatniego roku
 10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub sugerował jego ograniczenie?
  (0) Nie
  (1) Tak, ale nie w ostatnim roku
  (2) Tak, w ciągu ostatniego roku

Liczba pkt. w teście w przedziale 8 -15 wskazuje na ryzykowne picie, chociaż może ujawniać klientów pijących szkodliwie lub uzależnionych.

Liczba pkt. w przedziale 16-19 wskazuje ogólnie na picie szkodliwe, chociaż może wskazywać klientów uzależnionych.

Liczba pkt. w przedziale od 20 i powyżej wskazuje na uzależnienie od alkoholu. Choć twierdzenie takie może być prawdziwe również w odniesieniu do wyniku niższego.

źródło: Jadwiga Fudała „Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie” Wydanie II,  Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009 r.

Możesz również polubić…