Gry wideo a wychowanie – warsztaty w ZPS w Gdyni

We wtorek 11 czerwca rozmawialiśmy ze specjalistami o kulturotwórczej funkcji gier wideo, ale to nie jedyne spotkanie dotyczące tego tematu podczas Tygodnia Profilaktyki. We wtorek 12 czerwca miało miejsce kolejne spotkanie – tym razem w Zespole Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego “Dziadka” w Gdyni. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy z rodzicami i opiekunami zainteresowanymi obecnością gier w rodzinie oraz zdrowego korzystania z nich.

Poruszaliśmy tematy takie jak: kulturotwórcza rola gier, ich potencjał rozwojowy, czy ich rola w życiu rodzinnym. Dużo rozmawialiśmy także o relacjach w rodzinie i poszukiwaniu zdrowej równowagi pomiędzy wirtualnymi rozrywkami i innymi formami spędzania czasu. Dodatkowo spotkanie stanowiło okazję do interesującej dyskusji, oraz wymiany przemyśleń i doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, a pracownikom ZSP w Gdyni za zaproszenie i wspólne tworzenie przestrzeni do rozmowy o nowych technologiach, grach wideo, zdrowiu i wychowaniu – bo odpowiednio wykorzystywane wcale nie muszą się wykluczać.

Spotkanie poprowadzili: Piotr Prósinowski (pedagog, OPiTU) oraz Piotr Krzywdziński (socjolog)

Piotr Prósinowski

doktor nauk społecznych, pedagog, specjalista ds. profilaktyki OPiTU, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wychowania, kultury i edukacyjnej funkcji gier wideo. Współautor książki "Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo". W jego zainteresowaniach mieszą się także kultura popularna, literatura dziecięca / młodzieżowa oraz formy kreatywnego spędzania czasu przez młodzież.

Możesz również polubić…

Skip to content