Tydzień Profilaktyki Uzależnień 7-14 czerwca 2019

Harmonogram

miejsce: Miasto Gdynia
adres: Gdynia
kiedy: piątek, 7 czerwca 2019 – piątek, 14 czerwca 2019
godz. 10:00 – 18:00
ceny biletów: wstęp wolny

Piątek 7 czerwca 2019
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Drzwi otwarte Komendy Miejskiej Policji w Gdyni  w godz. 10-13 (wstępnie Z ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych); 16:00 (młodzież ze SPOT Login)
Feta uliczna
16:00 – 18:00 Harcerze przeprowadzą akcję informacyjną wśród mieszkańców Gdyni na ulicach miasta (balony, ulotki)

Sobota 8 czerwca 2019
Magiel Twórczy
Stoisko informacyjno-edukacyjne dot. problematyki uzależnień podczas miejskiego festynu (problem uzależnienia w rodzinie – gdzie się udać po poradę i co mogę zrobić we własnym zakresie itp.)

W ramach metody „open space”  zaproszenie do stolika problemowego wraz  z ekspertem w dziedzinie uzależnień – „specjalista Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień doradzi”.

Niedziela 9 czerwca 2019
Klub Abstynenta Krokus
 Integracja uczestników poprzez różne aktywności o charakterze wspomagającym zdrowienie – grill oraz koktajle owocowo-warzywne wraz ze wskazówkami odnośnie stosowania zdrowszej codziennej diety.
Poniedziałek 10 czerwca 2019
GCDiT FASD
12:00 – 14:00 – Szkolenie dla pracowników socjalnych, asystentów rodzin pn. „Twój dorosły klient z FASD” prowadzący przedstawiciel GCDiT FASD (max. 12 osób)
CIS 
9.30 ” Recepta na szczęście”  warsztaty rozwojowe (wydarzenie otwarte, obowiązują zapisy: dominika.rajska@ab.org.pl)
12.00 – Panel dyskusyjny – AA i  Al-Anon (dot. terapii uzależnienia i współuzależnienia, wydarzenie otwarte bez zapisów)
13.30 – Uważne ciało – (warsztat pracy z ciałem z elementami jogi i mindfulness, zajęcia otwarte bez zapisów)
Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2
17:00-19:00 Dyżur psychologa – konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin „Jak radzić sobie z problemem uzależnienia”
17:00-20:00  Dyżur doradcy obywatelskiego – porady bez wcześniejszych zapisów – tematyka związana z problemem alkoholowym w rodzinie: poradnictwo prawne, przymus leczenia, zadłużenia.

Kino Społecznie- Wrażliwe w GCF 
15:45 do 18:45 Prezentacja filmu „Narodziny Gwiazdy” wraz z półgodzinną dyskusją prowadzoną przez eksperta Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni, projekcja jest dedykowana dla gdyńskiej młodzieży.

Wtorek 11 czerwca 2019
OPiTU
9:00- 11:00 Wykład w Poradni Leczenia Uzależnień pn. „Kulturotwórcza funkcja gier wideo – pozytywne oblicza gier i nie tylko”, prowadzący Piotr Prósinowski Dział Profilaktyki OPiTU, doktorant WNS UG – przeznaczony dla osób przebywających z młodzieżą, współpracowników SPOT-ów oraz zainteresowanych rodziców (max. 15 osób). Dodatkowo część konwersatoryjna.
CAS 
10:00-12:00 „Jak nie Prze-pomagać? Szkolenie skierowane do członków Uniwersytetu III Wieku dot. problematyki uzależnień w rodzinie, prowadzący: Klaudia Głodowska i Katarzyna Zasowska, Z ds. PiRPA MOPS.
Noclegownia prowadzona przez Stowarzyszenie Alter-Ego we współpracy z MOPS Gdynia
12:00-14:00 Drzwi otwarte w Noclegowni ul. Janka Wiśniewskiego 24 w Gdyni – omówienie działań prowadzonych w kierunku wychodzenia z bezdomności realizowanych w Gdyni (zajęcia wprowadzające w problematykę bezdomności połączone z omówieniem prowadzonych na terenie Gdyni działań reintegracyjnych).

Środa 12 czerwca 2019
Zespół Placówek Specjalistycznych
17:00 – 18:30 Wykład dla rodziców dzieci zrzeszonych w SPOT-ach pn. „Gry wideo a wychowanie” prowadzący Piotr Prósinowski Dział Profilaktyki OPiTU, doktorant WNS UG oraz Piotr Krzywdziński (socjolog). Spotkanie uwzględnia część konwersatoryjną.

Czwartek 13 czerwca 2019
Zespół ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych 
Śniadanie z Ekspertem – warsztaty  „ O co chodzi z tym nie/prze jedzeniem” w godz. 9:00-12:00, prowadzący dietetyk p. Aleksandra Dejewska
Zaproszenie kierowane do pracowników MOPS i instytucji współpracujących, tematyka warsztatów dot. zaburzeń odżywiania – uzależnienie od jedzenia i od niejedzenia; jak rozpoznawać symptomy zaburzeń, jak rozmawiać z chorym i jego rodziną.

Kino Społecznie- Wrażliwe w GCF wraz z półgodzinnym omówieniem seansu przez eksperta 15:45 do 18:45 Prezentacja filmu „Narodziny Gwiazdy” wraz z półgodzinną dyskusją prowadzoną przez eksperta Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni, projekcja jest dedykowana dla osób dorosłych / rodziców

Piątek 14 czerwca 2019
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje w PPNT
Konferencję szkoleniową pn. „GPS dobrego pomagania na rzecz rodzin z problemem alkoholowym
Tematyka m.in. współuzależnienie i dysfunkcje spowodowane wzrastaniem w rodzinie alkoholowej objawiające się w dorosłym życiu; pomoc prawna dla osób z problemem alkoholowym i ich bliskich.

ZAPRASZAMY

Możesz również polubić…